2015

Khai sinh MU HNX cùng máy chủ đầu tiên Season 2.0

2016

Bắt đầu đặt nền móng phát triển mã nguồn riêng

2017

Phát triển lối chơi riêng biệt dẫn đầu xu thế

2018

Độc quyền phát triển Anti-Hack mạnh nhất Việt Nam

2019

Máy chủ Season 6.3 dậy sóng làng game với hơn 3000 online

2020

Siêu cập nhật với sự đầu tư mới, đột phá mới

2021

Phát triển nhân vật Thương Thủ đầu tiên trên thế giới

2022

Cập nhật bộ kỹ năng nhân vật độc quyền chỉ có tại MU Hà Nội Xưa

2023

Dự kiến cập nhật nhân vật mới thứ 9

MU Hà Nội Xưa được kế thừa và phát triển từ MU Online 2003.

Trải qua nhiều năm phát triển đã trở thành tựa game được yêu thích nhất làng game Việt!