Tin mới nhất

Hướng Dẫn

Hướng dẫn tính năng gộp ngọc và tách ngọc MU Hà Nội Xưa

 

Thực hiện ghép ngọc:

 

🎯Sử dụng chuột di chuyển các viên ngọc chèn vào nhau, số lượng ngọc sẽ được cộng dồn

🎯Tối đa có thể gộp thành cụm 200 viên

 

Thực hiện tách ngọc

 

🎯Cách 1: Dùng chuột trái click vào cụm ngọc > ngọc sẽ tách theo số lượng 1 viên 1 lần

🎯Cách 2: Click chuột phải vào cụm ngọc, hiện bảng nhập số lượng ngọc cần giải nén và ấn ok. Số lượng ngọc giải nén sẽ theo số lượng bạn nhập

Đây là liên kết ngắn." data-width="100%" data-numposts="10">