Tin mới nhất

Sự Kiện

Chuỗi sự kiện tháng 10 – Season 6

 

Bang Hội Tích Luỹ GPOINT

 

💝 Thời Gian: 06/10/2021 – 31/10/2021 23:59
💝 Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event > Bang Hội
💝 Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hàng ngày
💝 Điểm cống hiến mỗi cá nhân sẽ được công bố khi kết top
💝 Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild
💝 Điều kiện tối thiểu 2000 GP

 

TOP
Giải thưởng
1 5.000.000 Gcent
1 Pen – 1 Ring 2 option
2 Slot thêm 1 option vào vào item tuỳ chọn
150 Ngọc Ước Nguyện – 150 Ngọc Tâm Linh
30 BKHC
20 Ngọc Luck
2 3.000.000 Gcent
1 Ring 2 option
1 Slot thêm 1 option vào item tuỳ chọn
100 Ngọc Ước Nguyện – 100 Ngọc Tâm Linh
20 BKHC
10 Ngọc Luck
3 2.000.000 Gcent
1 Slot thêm 1 option vào item tuỳ chọn
70 Ngọc Ước Nguyện – 70 Ngọc Tâm Linh
10 BKHC
5 Ngọc Luck

Đua Top PHÚ QUÝ

 

💝 Từ 0h ngày 06/10/2021 đến 23h59 ngày 16/10/2021
💝 Top Phú Hộ sẽ lấy 10 nhân vật có số tiền nạp nhiều nhất
💝 Phần thưởng sẽ trao cho chủ tài khoản
💝 Điều kiện tối thiểu nhận giải: 20.000.0000 VND

 

TOP
Giải thưởng
1 1 Pet +15  4 option tuỳ chọn
2 Slot thêm 1 option vào item tuỳ chọn
100 Đá Tạo Hóa
30 BKHC
30 Ngọc Tỉ Lệ
2 1 Pet +11  4 option tuỳ chọn < loại max 15 >
1 Slot thêm 1 option vào item tuỳ chọn
50 Đá Tạo Hóa
20 BKHC
20 Ngọc Tỉ Lệ
3 1 Pet +11  4 option tuỳ chọn < loại max 13 >
1 Slot thêm 1 option vào item tuỳ chọn
30 Đá Tạo Hóa
10 BKHC
10 Ngọc Tỉ Lệ
4 – 10 1 Pet +9  4 option tuỳ chọn < loại max 13 >
1 Slot thêm 1 option vào wing 2
10 Đá Tạo Hóa
5 Ngọc Tỉ Lệ

Anh Hùng Diệt BOSS

 

💝 Từ 0h ngày 06/10/2021 đến 23h59 ngày 31/10/2021
💝 Xếp hạng theo Tổng Điểm Kill BOSS trên BXH

 

TOP
Giải thưởng
1 1 Slot thêm 1 option vào wing 2
500.000 Gcent
30 Ngọc Ước Nguyện – 30 Ngọc Tâm Linh
2 300.000 Gcent
20 Ngọc Ước Nguyện – 20 Ngọc Tâm Linh
3 200.000 Gcent
10 Ngọc Ước Nguyện – 10 Ngọc Tâm Linh

Thợ Săn Thỏ Ngọc

 

💝 Từ 0h ngày 06/10/2021 đến 23h59 ngày 31/10/2021
💝 Thỏ ngọc : 21:10 hằng ngày sẽ xuất hiện vào máy chủ Event 20
💝 Tiêu diệt thỏ ngọc sẽ nhận được 1 điểm tích lũy
💝 Kết thúc sự kiện sẽ chọn ra 3 anh hùng có điểm tích lũy cao nhất

 

TOP
Giải thưởng
1 1 Slot thêm 1 option vào wing 2
500.000 Gcent
30 Ngọc Ước Nguyện – 30 Ngọc Tâm Linh
2 300.000 Gcent
20 Ngọc Ước Nguyện – 20 Ngọc Tâm Linh
3 200.000 Gcent
10 Ngọc Ước Nguyện – 10 Ngọc Tâm Linh

 

Thợ Săn Lồng Đèn Ma Quái

 

💝 Từ 0h ngày 06/10/2021 đến 23h59 ngày 31/10/2021
💝 Summer Event : 20:00 hằng ngày sẽ xuất hiện vào máy chủ Event 20
💝 Tiêu diệt lồng đèn ma quái sẽ nhận được 1 điểm tích lũy
💝 Kết thúc sự kiện sẽ chọn ra 3 anh hùng có điểm tích lũy cao nhất

 

TOP
Giải thưởng
1 1 Slot thêm 1 option vào wing 2
500.000 Gcent
30 Ngọc Ước Nguyện – 30 Ngọc Tâm Linh
2 300.000 Gcent
20 Ngọc Ước Nguyện – 20 Ngọc Tâm Linh
3 200.000 Gcent
10 Ngọc Ước Nguyện – 10 Ngọc Tâm Linh

Anh Hùng Blood Castle

💝 Máy Chủ: 20
💝 Giết một quái quật tại Blood 8 server 20 sẽ nhận được 1 điểm trên BXH
💝 Thời Gian: 06/10/2021 – 31/10/2020 23:59
💝 Khung giờ Blood VIP: 10:25 12:25 14:25 16:25 18: 25 22:25

 

TOP
Giải thưởng
1 1 Slot thêm 1 option vào wing 2
500.000 Gcent
30 Ngọc Ước Nguyện – 30 Ngọc Tâm Linh
2 300.000 Gcent
20 Ngọc Ước Nguyện – 20 Ngọc Tâm Linh
3 200.000 Gcent
10 Ngọc Ước Nguyện – 10 Ngọc Tâm Linh

 

Bang Hội Tích Luỹ GPOINT

 

💝 Thời Gian: 01/10/2021 – 31/10/2021 23:59
💝 Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event > Bang Hội
💝 Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hàng ngày
💝 Điểm cống hiến mỗi cá nhân sẽ được công bố khi kết top
💝 Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild
💝 Điều kiện tối thiểu 3000 GP

 

TOP
Giải thưởng
1 5.000.000 Gcent
1 Pet loại nâng cấp 15 – 4 option
10 Nguyên Tố tuỳ chọn
150 Ngọc Ước Nguyện
30 BKHC
2 5.000.000 Gcent
1 Pet loại nâng cấp 13 – 4 option
7 Nguyên Tố tuỳ chọn
100 Ngọc Ước Nguyện
20 BKHC
3 1 Pet loại nâng cấp 13 – 4 option
5 Nguyên Tố tuỳ chọn
50 Ngọc Ước Nguyện
10 BKHC

 

Đua Top PHÚ QUÝ

 

💝 Thời Gian: 06/10/2021 – 16/10/2021 23:59
💝 Top Phú Hộ sẽ lấy 3 nhân vật có số tiền nạp nhiều nhất
💝 Phần thưởng sẽ trao cho chủ tài khoản
💝 Điều kiện tối thiểu nhận giải: 10.000.0000 VND

 

TOP
Giải thưởng
1 1 Pet loại nâng cấp 15 – 4 option
1 Wing 3 – Luck – 2 Option tuỳ chọn
2 1 Pet loại nâng cấp 13 – 4 option
1 Wing 3 – Luck – 1 Option tuỳ chọn
3 1 Pet loại nâng cấp 11 – 4 option
1 Wing 3 – 1 Option tuỳ chọn

Anh Hùng Diệt BOSS

 

💝 Thời Gian: 06/10/2021 – 31/10/2021 23:59
💝 Xếp hạng theo Tổng Điểm Kill BOSS trên BXH

 

TOP
Giải thưởng
1 1000 EXL POINT
1 Lông vũ Condor
20 Đá tạo hóa
2 500 EXL POINT
1 Lông vũ Condor
10 Đá tạo hóa
3 300 EXLPOINT
1 Linh hồn Condor
5 Đá tạo hóa

 

Đây là liên kết ngắn." data-width="100%" data-numposts="10">