Tin mới nhất

Tin tức

Tổng kết chuỗi sự kiện tháng MAYA


Bang Hội Tích Luỹ GPOINT


Thời Gian: 18/02/2023 – 23:59 28/02/2023 23:59
Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event > Bang Hội
Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hàng ngày
Điểm cống hiến mỗi cá nhân sẽ được công bố khi kết top
Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild
Điều kiện tối thiểu 5000 GP

TOP
Giải thưởng
Home 1 Pen – 2 option – 4% hphp
1 ring – 2 option – 4% hphp
1 ring – 1 option – 4% hphp
30 ngọc dung luyện
300 ngọc ước nguyện
300 ngọc tâm linh
SHARK 1 ring – 2 option – 4% hphp
1 ring – 1 option – 4% hphp
20 ngọc dung luyện
150 ngọc ước nguyện
150 ngọc tâm linh
Moss 1 Pen – 2 option – 4% hphp
20 ngọc dung luyện
100 ngọc ước nguyện
100 ngọc tâm linh

Đua Top PHÚ QUÝ


Thời Gian: 18/02/2023 – 23:59 28/02/2023 23:59
Top Phú Hộ sẽ lấy 3 nhân vật có số tiền nạp nhiều nhất
Cập nhập cuối cùng là 23:55 – Sau 23:55 số tiền nạp sẽ không tính vào top nạp
Phần thưởng sẽ trao cho chủ tài khoản – đều kiện nhận giải tối thiểu là 20.000.000 Gcent

TOP
Giải thưởng
HomDo9999 1 Pen – 2 option – 4% hphp
1 ring – 2 option – 4% hphp
1 ring – 1 option – 4% hphp
100 ĐTH
15  ngọc luck
PhamDuy 1 ring – 2 option – 4% hphp
1 ring – 1 option – 4% hphp
50 ĐTH
10  ngọc luck
MrLieu 1 Pen – 2 option – 4% hphp hoặc 1 Ring – 2 option – 4% hphp
30 ĐTH
5  ngọc luck
Thanks
TayBaLo
VietKieuMy
1 Pen – 1 option – 4% hphp hoặc 1 Ring – 1 option – 4% hphp
5 ngọc luck

Anh Hùng Diệt BOSS


Thời Gian: 18/02/2023 – 23:59 28/02/2023 23:59
Hãy tiêu diệt boss vàng để nhận điểm đua top
Xếp hạng theo Tổng Điểm Kill BOSS trên BXH

 

TOP
Giải thưởng
Beelzebub 50 Ngọc Ước Nguyên + 50 Ngọc Tâm Linh – 5 ngọc dung luyện
LIVERPOOL 30 Ngọc Ước Nguyên + 30 Ngọc Tâm Linh – 3 ngọc dung luyện
PingPing 30 Ngọc Ước Nguyên + 20 Ngọc Tâm Linh – 1 ngọc dung luyện

 

Bảng Điểm Kill Boss

 

Tên Boss Hình Ảnh Số Điểm Nhận BXH ExlPoint nhận được
Golden Goblin 1 1
Golden Titan 2 2
Golden Dragon 3 3
Golden Lizard King 4 4
Golden Tantallos 5 5

Thợ Săn Thỏ Ngọc


Thời Gian: 18/02/2023 – 23:59 28/02/2023 23:59
Sự kiện săn rồng con sẽ mở vào 21:10 server event hằng ngày tại Stadium
 Tiêu diệt 1 rồng sẽ nhận được một điểm tích lũy

TOP
Giải thưởng
MayChem 50 Ngọc Ước Nguyên + 50 Ngọc Tâm Linh – 5 ngọc dung luyện
xWEEDx 30 Ngọc Ước Nguyên + 30 Ngọc Tâm Linh – 3 ngọc dung luyện
FoxKiller 30 Ngọc Ước Nguyên + 20 Ngọc Tâm Linh – 1 ngọc dung luyện

Anh Hùng Blood Castle


Thời Gian: 18/02/2023 – 23:59 28/02/2023 23:59
Người có điểm tiêu diệt quái nhiều nhất mỗi chuyến BC VIP 7 sẽ nhận 1 điểm vào BXH đua top
Khung giờ Blood VIP: 8:25 – 10:25 – 12:25 – 14:25 – 16:25 – 18: 25 – 20:30 – 22:25 

TOP
Giải thưởng
xWEEDx 50 Ngọc Ước Nguyên + 50 Ngọc Tâm Linh – 5 ngọc dung luyện
MayChem 30 Ngọc Ước Nguyên + 30 Ngọc Tâm Linh – 3 ngọc dung luyện
LiverPool 30 Ngọc Ước Nguyên + 20 Ngọc Tâm Linh – 1 ngọc dung luyện

Chiến Binh Vượt Ải


Thời Gian: 18/02/2023 – 23:59 28/02/2023 23:59
Các nhân vật đều có chung chuỗi nhiệm vụ trọn đời
Trong thời gian sự kiện: 3 nhân vật thực hiện được nhiều quest nhất sẽ nhận giải

TH cùng đạt số quest: Ai thực hiện quest trước sẽ đứng trước

TOP
Giải thưởng
IP7Plus 50 Ngọc Ước Nguyên + 50 Ngọc Tâm Linh – 1000 Exl Point
Joyce 30 Ngọc Ước Nguyên + 30 Ngọc Tâm Linh – 700 Exl Point
LyMacSau 30 Ngọc Ước Nguyên + 20 Ngọc Tâm Linh – 500 Exl Point
Đây là liên kết ngắn." data-width="100%" data-numposts="10">