Tin mới nhất

Tin tức

Chuỗi sự kiện tháng 3 – MAYA

CHUỖI SỰ KIỆN THÁNG


Bang Hội Tích Luỹ GPOINT


 •  Thời Gian: 1/03/2023 – 23:59 31/03/2023 23:59
 • Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event > Bang Hội
 • Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hàng ngày
 • Điểm cống hiến mỗi cá nhân sẽ được công bố khi kết top
 • Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild
 • Điều kiện tối thiểu 5000 GP
TOP
Giải thưởng
1 1 Pen – 3 option – 4% hphp
2 ring – 3 option – 4% hphp
30 ngọc dung luyện
50 BKHC
200 ngọc ước nguyện
200 ngọc tâm linh
2 2 ring – 3 option – 4% hphp
20 ngọc dung luyện
50 BKHC
120 ngọc ước nguyện
120 ngọc tâm linh
3 1 Pen – 3 option – 4% hphp
20 ngọc dung luyện
20 BKHC
90 ngọc ước nguyện
90 ngọc tâm linh


Anh Tài Dung Luyện


 •  Thời gian: Từ 0:00 23/3 đến 23:59 ngày 31/03
 •  Mỗi ngày khi nhât vật dung luyện thành công vật phẩm sẽ tính 1 điểm  <lưu ý chỉ tính set item và vũ khí> 
 •  Mỗi ngày, khi nhân vật dung luyện được bao nhiêu item sẽ nhận thưởng theo mốc tương xứng
 •  Đạt mốc mỗi ngày, liên hệ nhận giải, nhân vật chỉ được phép nhận 1 mốc trong 3 mốc mỗi ngày khi đạt
Mốc
Phần thưởng
Dung luyện thành công 5 item 1 VK rank 2 – Luck + 12
5 Ngọc Luck
Dung luyện thành công 7 item 1 VK rank 2 – Luck + 13
7 Ngọc Luck
Dung luyện thành công 9 item 1 VK rank 3 – Luck + 10
10 Ngọc Luck

Truyền Nhân Golbin


 •  Thời gian: Từ 0:00 2/3 đến 23:59 ngày 12/03
 •  Trong thời gian sự kiện, các thành viên nâng cấp 13 thành công nhiều nhất sẽ nhận quà
 •   Yêu cầu: Vật phẩm phải là vật phẩm có luck hoàn hảo hoặc wing 1 – luck
 •   3 thành viên đạt số vật phẩm nâng cấp 13 nhiều nhất sẽ nhận quà
 • Điều kiện nhận giải: Tối thiểu 5 item đạt 13
TOP
Phần thưởng khi quay trên 15 item 13 Phần thưởng khi quay dưới 15 item 13
1 1 VKR luck 1 option tuỳ chọn + 9 1 VK rank 2 – luck – 1 option + 13
2 1 VK rank 2 + 13 – 1 opition tuỳ chọn 1 VK rank 2 – luck – 1 option + 12
3 1 VK rank 2 + 13 – 1 opition tuỳ chọn 1 VK rank 2 – luck – 1 option + 11

Vua Tiêu Phí


 •  Thời gian: Từ 0:00 2/3 đến 23:59 ngày 19/03
 •  Sự kiện sẽ chia làm 2 loại phần thưởng: Loại 1: đạt mốc tiêu phí trong ngày sẽ nhận thưởng và loại 2 tính tổng tiêu phí trong thời gian event
 •   Tích luỹ tiêu phí trong tháng để nhận quà HẤP DẪN

TIÊU PHÍ NGÀY – NHẬN QUÀ THEO MỐC

Mốc Giải thưởng
10.000.000 Gcent 1 wing 1 – luck + 10
20.000.000 Gcent 1 wing 1 – luck + 12
30.000.000 Gcent 1 wing 1 – luck + 13

TÍCH LUỸ TIÊU PHÍ

 •   Tính tổi tiêu phí trong thời gian từ 0:00 2/3 đến 23:59 ngày 19/03
 •   Điều kiện nhận giải đạt tích luỹ ít nhất 50.000.000 gcent tiêu phí
Tiêu phí dưới  hoặc bằng 100 triệu Gcent Tiêu phí trên 100 triệu Gcent
1 item rank 2 – luck 1 option + 13 1 VKR luck 2 option tuỳ chọn
1 item rank 2 – luck 1 option + 12 1 VKR luck 1 option tuỳ chọn
1 item rank 2 – luck 1 option + 11 1 VKR 1 option tuỳ chọn

Đua Top PHÚ QUÝ


 •  Thời Gian: 1/03/2023 – 23:59 12/03/2023 23:59
 •  Top Phú Hộ sẽ lấy 3 nhân vật có số tiền nạp nhiều nhất
 •  Cập nhập cuối cùng là 23:55 – Sau 23:55 số tiền nạp sẽ không tính vào top nạp
 •  Phần thưởng sẽ trao cho chủ tài khoản – đều kiện nhận giải tối thiểu là 20.000.000 Gcent
TOP
Giải thưởng
1 1 Pen – 3 option – 4% hphp
2 ring – 3 option – 4% hphp
100 ĐTH
15  ngọc luck
2 2 ring – 3 option – 4% hphp
50 ĐTH
10  ngọc luck
3 1 Pen – 3 option – 4% hphp30 ĐTH
5  ngọc luck

Anh Hùng Diệt BOSS


 •  Thời Gian: 6/03/2023 – 23:59 31/03/2023 23:59
 •  Hãy tiêu diệt boss vàng để nhận điểm đua top
 • Xếp hạng theo Tổng Điểm Kill BOSS trên BXH
TOP
Giải thưởng
1 50 Ngọc Ước Nguyên + 50 Ngọc Tâm Linh – 5 ngọc dung luyện
2 30 Ngọc Ước Nguyên + 30 Ngọc Tâm Linh – 3 ngọc dung luyện
3 20 Ngọc Ước Nguyên + 20 Ngọc Tâm Linh – 1 ngọc dung luyện

 

Bảng Điểm Kill Boss

 

Tên Boss Hình Ảnh Số Điểm Nhận BXH ExlPoint nhận được
Golden Goblin 1 1
Golden Titan 2 2
Golden Dragon 3 3
Golden Lizard King 4 4
Golden Tantallos 5 5

Thợ Săn Thỏ Ngọc


 •  Thời Gian: 6/03/2023 – 23:59 31/03/2023 23:59
 •  Sự kiện săn rồng con sẽ mở vào 21:10 server event hằng ngày tại Tarkan
 •  Tiêu diệt 1 rồng sẽ nhận được một điểm tích lũy
TOP
Giải thưởng
1 50 Ngọc Ước Nguyên + 50 Ngọc Tâm Linh – 5 ngọc dung luyện
2 30 Ngọc Ước Nguyên + 30 Ngọc Tâm Linh – 3 ngọc dung luyện
3 20 Ngọc Ước Nguyên + 20 Ngọc Tâm Linh – 1 ngọc dung luyện

Anh Hùng Blood Castle


 •  Thời Gian: 6/03/2023 – 23:59 31/03/2023 23:59
 •  Người có điểm tiêu diệt quái nhiều nhất mỗi chuyến BC VIP 7 sẽ nhận 1 điểm vào BXH đua top
 •  Khung giờ Blood VIP: 8:25 – 10:25 – 12:25 – 14:25 – 16:25 – 18: 25 – 20:30 – 22:25 
TOP
Giải thưởng
1 50 Ngọc Ước Nguyên + 50 Ngọc Tâm Linh – 5 ngọc dung luyện
2 30 Ngọc Ước Nguyên + 30 Ngọc Tâm Linh – 3 ngọc dung luyện
3 20 Ngọc Ước Nguyên + 20 Ngọc Tâm Linh – 1 ngọc dung luyện

Chiến Binh Vượt Ải


 •  Thời Gian: 6/03/2023 – 23:59 31/03/2023 23:59
 •  Các nhân vật đều có chung chuỗi nhiệm vụ trọn đời
 •  Trong thời gian sự kiện: 3 nhân vật thực hiện được nhiều quest nhất sẽ nhận giải
 •  TH cùng đạt số quest: Ai thực hiện quest trước sẽ đứng trước
TOP
Giải thưởng
1 50 Ngọc Ước Nguyên + 50 Ngọc Tâm Linh – 1 wing 1 luck + 13
2 30 Ngọc Ước Nguyên + 30 Ngọc Tâm Linh – 1 wing 1 luck + 12
3 20 Ngọc Ước Nguyên + 20 Ngọc Tâm Linh – 1 wing 1 luck + 11
Đây là liên kết ngắn." data-width="100%" data-numposts="10">