Tin mới nhất

Tin tức

Chuỗi sự kiện tháng 3- Season 6


THIÊN TƯỚNGBang Hội Tích Luỹ GPOINT


💝 Thời Gian: 1/3/2023 – 31/3/2023 23:59
💝 Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event > Bang Hội
💝 Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hàng ngày
💝 Điểm cống hiến mỗi cá nhân sẽ được công bố khi kết top
💝 Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild
💝 Điều kiện tối thiểu 2000 GP

TOP Giải thưởng
1 1 wing 3 luck – 2 option tự chọn

200 Ngọc Ước Nguyện – 200 Ngọc Tâm Linh
200 ruby
50 BKHC
50 ngọc tỉ lệ
100 Đá Tạo Hóa

2 1 wing 3 – luck – 1 option tự chọn
100 ruby
150 Ngọc Ước Nguyện – 150 Ngọc Tâm Linh
40 BKHC
40 ngọc tỉ lệ
30 Đá Tạo Hóa
3 1 wing 3 luck
50 ruby
100 Ngọc Ước Nguyện – 100 Ngọc Tâm Linh

30 ngọc tỉ lệ
30 BKHC
30 Đá Tạo Hóa

VUA TIÊU PHÍ 


 🔥 Thời Gian: 1/3/2023 – 31/3/2023 23:59

🔥 Khi thành viên đạt đủ mốc tiêu phí sẽ nhận quà theo số tiền tiêu phí

🔥 Điều kiện nhận quà tiêu phí tháng trên 40.000.000 gc

Mốc tiêu
Mốc tiêu phí
10.000.000 20 ruby – 50 DTH
20.0000.000 30 ruby – 70 DT
50.000.000 50 ruby – 100 DTH – 20 BKHC
100.000.000 150 ruby – 300 DTH – 50 BKHC – 1 sói HK
Top
Phần thưởng đạt tiêu phí dưới 50.000.000 Gcent trong tháng Phần thưởng đạt tiêu phí trên 50.000.000 Gcent trong tháng Phần thưởng đạt tiêu phí trên 100.000.000 Gcent trong tháng
1 1 siêu wing 3 luck 1 option tuỳ chọn 1 siêu wing 3 luck 2 option tuỳ chọn – 1 sói HK 1 vũ khí socket 1 – luck 2 option – 5 socket khảm tùy chọn – 1 sói HK
2 1 siêu wing 3 1 option tuỳ chọn 1 siêu wing 3 luck 1 option tuỳ chọn – 1 sói HK 1 vũ khí socket 1 – luck 1 option – 5 socket khảm tùy chọn – 1 sói HK
3 1 siêu wing 3 1 siêu wing 3 luck  – 1 sói HK 1 vũ khí socket 1 – 1 option – 5 socket khảm tùy chọn – 1 sói HK

Anh Hùng Diệt BOSS


 

💝 Thời Gian: 6/3/2023 – 31/3/2023 23:59
💝 Xếp hạng theo Tổng Điểm Kill BOSS trên BXH

 

TOP Giải thưởng
1 60 Ngọc Ước Nguyện – 60 Ngọc Tâm Linh – Thú nuôi VIP 4 dòng < loại có thể nâng cấp lên 15 > – 1 lông vũ hoặc HHHT
2 20 Ngọc Ước Nguyện – 20 Ngọc Tâm Linh – 5 vé CN
3 10 Ngọc Ước Nguyện – 10 Ngọc Tâm Linh – 3 vé CN

Bảng điểm BOSS Loại BOSS
1  Golden Rabbit – Golden Dark Knight – Golden Goblin
2 Golden Titan – Golden Devil
3 Golden Crust
4 Golden Lizard King
5 Great Golden Dragon – Golden Iron Knight

 


Thợ Săn Thỏ Ngọc


 

💝 Thời Gian: 6/3/2023 – 31/3/2023 23:59
💝 Thỏ ngọc : 21:10 hằng ngày sẽ xuất hiện vào máy chủ Event

💝 Tiêu diệt thỏ ngọc sẽ nhận được 1 điểm tích lũy
💝 Kết thúc sự kiện sẽ chọn ra 3 anh hùng có điểm tích lũy cao nhất

 

TOP Giải thưởng
1 60 Ngọc Ước Nguyện – 60 Ngọc Tâm Linh – Thú nuôi VIP 4 dòng < loại có thể nâng cấp lên 15> – 1 lông vũ hoặc HHHT
2 20 Ngọc Ước Nguyện – 20 Ngọc Tâm Linh – 5 vé CN
3 10 Ngọc Ước Nguyện – 10 Ngọc Tâm Linh – 3 vé CN


Thợ Săn Lồng Đèn Ma Quái


 

💝 Thời Gian: 6/3/2023 – 31/3/2023 23:59
💝 Summer Event : 20:00 hằng ngày sẽ xuất hiện vào máy chủ Event

💝 Tiêu diệt lồng đèn ma quái sẽ nhận được 1 điểm tích lũy
💝 Kết thúc sự kiện sẽ chọn ra 3 anh hùng có điểm tích lũy cao nhất

 

TOP Giải thưởng
1 60 Ngọc Ước Nguyện – 60 Ngọc Tâm Linh – Thú nuôi VIP 4 dòng < loại có thể nâng cấp lên 15 > – 1 lông vũ hoặc HHHT
2 20 Ngọc Ước Nguyện – 20 Ngọc Tâm Linh – 5 vé CN
3 10 Ngọc Ước Nguyện – 10 Ngọc Tâm Linh – 3 vé CN


Anh Hùng Blood Castle


💝 Máy Chủ: 20
💝 Giết một quái quật tại Blood 8 server 19-20 sẽ nhận được 1 điểm trên BXH
💝 Thời Gian: 6/3/2023 – 31/3/2023 23:59
💝 Khung giờ Blood VIP:8:25 10:25 12:25 14:25 16:25 18: 25 20:25 22:25

TOP Giải thưởng
1 60 Ngọc Ước Nguyện – 60 Ngọc Tâm Linh – Thú nuôi VIP 4 dòng < loại có thể nâng cấp lên 15 > – 1 lông vũ hoặc HHHT
2 20 Ngọc Ước Nguyện – 20 Ngọc Tâm Linh – 5 vé CN
3 10 Ngọc Ước Nguyện – 10 Ngọc Tâm Linh – 3 vé CN

KHUYẾN MÃI NẠP THẺ


💝 Trong thời gian sự kiện khi nạp đạt các mốc sẽ nhận KM tương ứng
💝 Từ 0h ngày 01/3/2023 đến 23h59 ngày 31/3/2023

Mốc nạp Khuyến Mãi Mặc Định Khuyến Mãi Trong Tháng Tổng số Gcent nhận được
30.000.000 20% qua ATM/momo 20% KM 42.000.000 Gcent
50.000.000 20% qua ATM/momo 30% KM 75.000.000 Gcent

LORENCIA – THIÊN SỨ


 


Bang Hội Tích Luỹ GPOINT


💝 Thời Gian: 1/3/2023 – 31/3/2023 23:59
💝 Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event > Bang Hội

💝 Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hàng ngày
💝 Điểm cống hiến mỗi cá nhân sẽ được công bố khi kết top
💝 Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild
💝 Điều kiện tối thiểu 4000 GP

TOP
Giải thưởng THIÊN SỨ  Giải thưởng LORENCIA
1 1 siêu wing 3 – luck 2 option tùy chọn
1 pet tuỳ chọn + 15
5.000.000 Gcent
150 Ngọc Ước Nguyện – 150 Ngọc Tâm Linh
30 BKHC
1 siêu wing 3 – luck 3 option tùy chọn
1 pet tuỳ chọn + 15
5.000.000 Gcent
150 Ngọc Ước Nguyện – 150 Ngọc Tâm Linh
30 BKHC
2 1 siêu wing 3 – luck 1 option tùy chọn
2.000.000 Gcent
1 pet tuỳ chọn + 15
100 Ngọc Ước Nguyện – 100 Ngọc Tâm Linh
20 BKHC
1 siêu wing 3 – luck 2 option tùy chọn
1 pet tuỳ chọn + 15
3.000.000 Gcent
100 Ngọc Ước Nguyện – 100 Ngọc Tâm Linh
20 BKHC
3 1 siêu wing 3 – luck1 pet tuỳ chọn + 15
1.000.000 Gcent
70 Ngọc Ước Nguyện – 70 Ngọc Tâm Linh
10 BKHC
1 siêu wing 3 – luck 1 option tùy chọn
1 pet tuỳ chọn + 15
2.000.000 Gcent
70 Ngọc Ước Nguyện – 70 Ngọc Tâm Linh
10 BKHC

 

 


VUA TIÊU PHÍ 


 

🔥 Thời Gian: 1/3/2023 – 31/3/2023 23:59

🔥 3 thành viên có số gcent tiêu phí tại MOSS lớn nhất sẽ được nhận quà

 

TOP
Phần thưởng đạt tiêu phí trên 10.000.000 Gcent mỗi event Phần thưởng đạt tiêu phí trên 30.000.000 Gcent trong tháng
1 1 VKR socket 2 luck 2 option tuỳ chọn 1 siêu wing 3 luck 2 option tuỳ chọn – 1 sói HK
2 1 VKR socket 2 luck 1 option tuỳ chọn 1 siêu wing 3 luck 1 option tuỳ chọn – 1 sói HK
3 1 VKR socket 1 luck 1 option tuỳ chọn 1 siêu wing 3 luck – 1 sói HK

Đua Top PHÚ QUÝ


 

🔥 Thời Gian: 1/3/2023 – 31/3/2023 23:59

💝 Top Phú Hộ sẽ lấy 10 nhân vật có số tiền nạp nhiều nhất
💝 Phần thưởng sẽ trao cho chủ tài khoản
💝 Điều kiện tối thiểu nhận giải: 20.000.0000 VND

 

TOP
Giải thưởng THIÊN SỨ Giải thưởng LORENCIA
1 1 set socket 2 – luck 5 socket chưa khảm
1 vũ khí socket 2 – luck – 1 option tự chọn
1 pet tuỳ chọn + 15
30 ngọc RUBY
30 BKHC
30 Ngọc Tỉ Lệ
1 set socket 2 – luck 5 socket khảm tùy chọn
1 vũ khí socket 2 – luck – 2option tự chọn
1 pet tuỳ chọn + 15
30 ngọc RUBY
30 BKHC
30 Ngọc Tỉ Lệ
2 1 set socket 2 – 5 socket chưa khảm
1 vũ khí socket 2 – 1 option tự chọn
1 pet tuỳ chọn + 15
20 ngọc RUBY
20 BKHC
20 Ngọc Tỉ Lệ
1 set socket 2 – 5 socket khảm tùy chọn
1 vũ khí socket 2 – luck – 1option tự chọn
1 pet tuỳ chọn + 15
20 ngọc RUBY
20 BKHC
20 Ngọc Tỉ Lệ
3 1 set socket 2 – luck 4 socket chưa khảm
1 pet tuỳ chọn + 15
10 ngọc RUBY
10 BKHC
10 Ngọc Tỉ Lệ
1 set socket 2 – luck 4 socket khảm tùy chọn
1 pet tuỳ chọn + 15
10 ngọc RUBY
10 BKHC
10 Ngọc Tỉ Lệ

Anh Hùng Diệt BOSS


🔥 Thời Gian: 6/3/2023 – 31/3/2023 23:59

💝 Xếp hạng theo Tổng Điểm Kill BOSS trên BXH

 

TOP
Giải thưởng
1  VK Socket 1  – luck – 1 option – 5 sk chưa khảm < quà TS> – 1 VK Socket 2  – luck – 1 option – 5 sk chưa khảm <Lorencia>
50 Ngọc Ước Nguyện – 50 Ngọc Tâm Linh
2 30 Ngọc Ước Nguyện – 30 Ngọc Tâm Linh
3 20 Ngọc Ước Nguyện – 20 Ngọc Tâm Linh

 

Bảng điểm BOSS
Loại BOSS
1  Golden Rabbit – Golden Dark Knight – Golden Goblin
2 Golden Titan – Golden Devil
3 Golden Crust
4 Golden Lizard King
5 Great Golden Dragon – Golden Iron Knight

 


Anh Hùng Blood Castle


💝 Máy Chủ: 20
💝 Giết một quái quật tại Blood 8 server 20 sẽ nhận được 1 điểm trên BXH
🔥 Thời Gian: 6/3/2023 – 31/3/2023 23:59
💝 Khung giờ Blood VIP: 10:25 12:25 14:25 16:25 18: 25 22:25

 

 

TOP
Giải thưởng
1 1 VK Socket 1  – luck – 1 option – 5 sk chưa khảm < quà TS> – 1 VK Socket 2  – luck – 1 option – 5 sk chưa khảm <Lorencia>
50 Ngọc Ước Nguyện – 50 Ngọc Tâm Linh
2 30 Ngọc Ước Nguyện – 30 Ngọc Tâm Linh
3 20 Ngọc Ước Nguyện – 20 Ngọc Tâm Linh

Thợ Săn Thỏ Ngọc


 

💝 Máy Chủ: 20
💝 Giết một quái quật tại sự kiện thỏ ngọc server 20 sẽ nhận được 1 điểm trên BXH
🔥 Thời Gian: 6/3/2023 – 31/3/2023 23:59
💝 Khung giờ Blood VIP: 10:25 12:25 14:25 16:25 18: 25 22:25

 

 

TOP
Giải thưởng
1 1 VK Socket 1  – luck – 1 option – 5 sk chưa khảm < quà TS> – 1 VK Socket 2  – luck – 1 option – 5 sk chưa khảm <Lorencia>50 Ngọc Ước Nguyện – 50 Ngọc Tâm Linh
2 30 Ngọc Ước Nguyện – 30 Ngọc Tâm Linh
3 20 Ngọc Ước Nguyện – 20 Ngọc Tâm Linh

KHUYẾN MÃI NẠP THẺ


 

💝 Trong thời gian sự kiện khi nạp đạt các mốc sẽ nhận KM tương ứng
💝 Thời Gian: 1/3/2023 – 31/3/2023 23:59

Nạp Thẻ
Khuyến Mại
2.000.000 15% < 20% cố định khi nạp qua ATM – tổng 35% >
5.000.0000 20% < 20% cố định khi nạp qua ATM – tổng 40% >
10.000.000 25% < 20% cố định khi nạp qua ATM – tổng 45% >
20.000.000 35% < 20% cố định khi nạp qua ATM – tổng 55% >
30.000.000 45% < 20% cố định khi nạp qua ATM – tổng 65% >
50.000.000 80% < 20% cố định khi nạp qua ATM – tổng 100% >
Đây là liên kết ngắn." data-width="100%" data-numposts="10">