Tin mới nhất

Tin tức

Chuỗi sự kiện 20/10 – Season 6

 


Thương Nhân Thần Bí – Khai Mở Kho Báu


 

🔥 Thời gian: 00:00  21/10 đến 23:59 ngày 31/10

🔥 Trong thời gian diễn ra sự kiện, tại các MOSS sẽ được gia tăng phần thưởng

 

MOSS
Gia tăng phần thưởng
ZEN Cơ hội nhận tất cả loại vé event
GCENT Đột phá tỉ lệ xuất hiện ngọc – DTLCC – BKHC – NGỌC TỈ LỆ – RING PEN _ NGỌC RUBY – LV HHHT – Gia tăng tối đa tỉ lệ BKHC
EXLPOINT Đột phá tỉ lệ các vật phẩm đặc biệt LV HHHT

 

 


VUA TIÊU PHÍ


 

🔥 Thời gian: Từ 21/10 đến 31/10

🔥 3 thành viên có số gcent tiêu phí tại MOSS lớn nhất sẽ được nhận quà

 

TOP
Phần thưởng đạt tiêu phí trên 50.000.000 Gcent Phần thưởng đạt tiêu phí trên 30.000.000 Gcent
1 1 VKR luck 2 option tuỳ chọn 1 VK rank 4 – luck – 2 option + 15
2 1 VKR luck 1 option tuỳ chọn 1 VK rank 4 – luck – 1 option + 15
3 1 VKR 1 option tuỳ chọn 1 VK rank 4 – luck – 1 option + 13

 


PHÚ QUÝ


 

🔥 Thời gian: Từ 21/10 đến 31/10

🔥 3 thành viên có số tiền nạp lớn nhất sẽ được nhận quà

🔥 Tối thiểu nhận giải: 20.000.000 Gcent

 

TOP
Phần thưởng
1 3 thêm 1 option vào vật phẩm < áp dụng set – vk – wing – ring pen – vật phẩm tối đa chỉ nhận 2 option
1 pet + 15 – 4 option tuỳ chọn
2 2 thêm 1 option vào vật phẩm < áp dụng set – vk – wing – ring pen – vật phẩm tối đa chỉ nhận 2 option
1 pet + 13 – 4 option tuỳ chọn
3 1 thêm 1 option vào vật phẩm < áp dụng set – vk – wing – ring pen – vật phẩm tối đa chỉ nhận 2 option
1 pet + 11 – 4 option tuỳ chọn

 

 


Truyền Nhân Golbin


🔥 Thời gian: Từ 0:00 21/10 đến 23:59 ngày 31/10

🔥 Trong thời gian sự kiện, các thành viên nâng cấp 15 thành công nhiều nhất sẽ nhận quà

🔥 Yêu cầu: Vật phẩm phải là vật phẩm hoàn hảo hoặc wing 2

🔥 3 thành viên đạt số vật phẩm nâng cấp 15 nhiều nhất sẽ nhận quà
🔥 Điều kiện nhận giải: Tối thiểu 8 item đạt 15

 

TOP
Phần thưởng khi quay trên 20 item 15 Phần thưởng khi quay dưới 20 item 15
1 1 VKR luck 2 option tuỳ chọn 1 VK rank 4 – luck – 2 option + 15
2 1 VKR luck 1 option tuỳ chọn 1 VK rank 4 – luck – 1 option + 15
3 1 VKR 1 option tuỳ chọn 1 VK rank 4 – luck – 1 option + 13

 

 

 


KHUYẾN MÃI NẠP THẺ


 

🔥 Thời gian: Từ 20/10 đến 31/10

🔥 Khi đạt mốc KM – bạn sẽ nhận quà tương ứng

 

Khuyến mãi
Lorencia – Thiên Sứ Thiên Tướng
Mốc 1 10.000.000: KM mặc định 1.45 < đã bao gồm 20% khi nạp ATM > 50.000.000: KM mặc định 1.4 < đã bao gồm 20% khi nạp ATM >
Mốc 2 50.000.000: KM mặc định 2.0 < đã bao gồm 20% khi nạp ATM > 100.000.000: KM mặc định 1.5 < đã bao gồm 20% khi nạp ATM >
Mốc 3 60.000.000: KM mặc định 2.5 < đã bao gồm 20% khi nạp ATM > 120.000.000: KM mặc định 1.65 < đã bao gồm 20% khi nạp ATM >

 

Đây là liên kết ngắn." data-width="100%" data-numposts="10">