Tin mới nhất

Tin tức

Chuỗi sự kiện đua top MAYA – 14:00 18/2/2023

CHUỖI SỰ KIỆN OPEN


Anh Tài Bứt Tốc


Thời Gian: 18/02/2023 – 23:59 18/02/2023 23:59
GHRS: 10 lần
10 nhân vật thực hiện RESET nhanh nhất sẽ nhận quà
Kết quả tính theo thời gian thực hiện RS lần cuối tại web reset
Phần thưởng sẽ trao vào 20/2

TOP
Giải thưởng
1 500.000 Gcent
2 300.000 Gcent
3 đến 10 100.000 Gcent

Anh Tài Thu Thập


Thời Gian: 18/02/2023 – 23:59 18/02/2023 23:59
Hãy là nhân vật thu thập được nhanh nhất các vật phẩm yêu cầu từ BQT và đăng bài tại group: https://www.facebook.com/groups/muhnx/
Phần thưởng sẽ trao vào 20/2

Thu thập
Giải thưởng
Wing 1 – Luck 200.000 Gcent
Vật phẩm hoàn hảo đầu tiên  <chỉ tính drop khi train> 200.000 Gcent
Vật phẩm Ngọc đầu tiên  <chỉ tính drop khi train> 200.000 Gcent

CHUỖI SỰ KIỆN THÁNG


Bang Hội Tích Luỹ GPOINT


Thời Gian: 18/02/2023 – 23:59 28/02/2023 23:59
Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event > Bang Hội
Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hàng ngày
Điểm cống hiến mỗi cá nhân sẽ được công bố khi kết top
Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild
Điều kiện tối thiểu 5000 GP

TOP
Giải thưởng
1 1 Pen – 2 option – 4% hphp
1 ring – 2 option – 4% hphp
1 ring – 1 option – 4% hphp
30 ngọc dung luyện
300 ngọc ước nguyện
300 ngọc tâm linh
2 1 ring – 2 option – 4% hphp
1 ring – 1 option – 4% hphp
20 ngọc dung luyện
150 ngọc ước nguyện
150 ngọc tâm linh
3 1 Pen – 2 option – 4% hphp
20 ngọc dung luyện
100 ngọc ước nguyện
100 ngọc tâm linh

Đua Top PHÚ QUÝ


Thời Gian: 18/02/2023 – 23:59 28/02/2023 23:59
Top Phú Hộ sẽ lấy 3 nhân vật có số tiền nạp nhiều nhất
Cập nhập cuối cùng là 23:55 – Sau 23:55 số tiền nạp sẽ không tính vào top nạp
Phần thưởng sẽ trao cho chủ tài khoản – đều kiện nhận giải tối thiểu là 20.000.000 Gcent

TOP
Giải thưởng
1 1 Pen – 2 option – 4% hphp
1 ring – 2 option – 4% hphp
1 ring – 1 option – 4% hphp
100 ĐTH
15  ngọc luck
2 1 ring – 2 option – 4% hphp
1 ring – 1 option – 4% hphp
50 ĐTH
10  ngọc luck
3 1 Pen – 2 option – 4% hphp hoặc 1 Ring – 2 option – 4% hphp
30 ĐTH
5  ngọc luck
4 đến 10 1 Pen – 1 option – 4% hphp hoặc 1 Ring – 1 option – 4% hphp
5 ngọc luck

Anh Hùng Diệt BOSS


Thời Gian: 18/02/2023 – 23:59 28/02/2023 23:59
Hãy tiêu diệt boss vàng để nhận điểm đua top
Xếp hạng theo Tổng Điểm Kill BOSS trên BXH

 

TOP
Giải thưởng
1 50 Ngọc Ước Nguyên + 50 Ngọc Tâm Linh – 5 ngọc dung luyện
2 30 Ngọc Ước Nguyên + 30 Ngọc Tâm Linh – 3 ngọc dung luyện
3 30 Ngọc Ước Nguyên + 20 Ngọc Tâm Linh – 1 ngọc dung luyện

 

Bảng Điểm Kill Boss

 

Tên Boss Hình Ảnh Số Điểm Nhận BXH ExlPoint nhận được
Golden Goblin 1 1
Golden Titan 2 2
Golden Dragon 3 3
Golden Lizard King 4 4
Golden Tantallos 5 5

Thợ Săn Thỏ Ngọc


Thời Gian: 18/02/2023 – 23:59 28/02/2023 23:59
Sự kiện săn rồng con sẽ mở vào 21:10 server event hằng ngày tại Stadium
 Tiêu diệt 1 rồng sẽ nhận được một điểm tích lũy

TOP
Giải thưởng
1 50 Ngọc Ước Nguyên + 50 Ngọc Tâm Linh – 5 ngọc dung luyện
2 30 Ngọc Ước Nguyên + 30 Ngọc Tâm Linh – 3 ngọc dung luyện
3 30 Ngọc Ước Nguyên + 20 Ngọc Tâm Linh – 1 ngọc dung luyện

Anh Hùng Blood Castle


Thời Gian: 18/02/2023 – 23:59 28/02/2023 23:59
Người có điểm tiêu diệt quái nhiều nhất mỗi chuyến BC VIP 7 sẽ nhận 1 điểm vào BXH đua top
Khung giờ Blood VIP: 8:25 – 10:25 – 12:25 – 14:25 – 16:25 – 18: 25 – 20:30 – 22:25 

TOP
Giải thưởng
1 50 Ngọc Ước Nguyên + 50 Ngọc Tâm Linh – 5 ngọc dung luyện
2 30 Ngọc Ước Nguyên + 30 Ngọc Tâm Linh – 3 ngọc dung luyện
3 30 Ngọc Ước Nguyên + 20 Ngọc Tâm Linh – 1 ngọc dung luyện

Chiến Binh Vượt Ải


Thời Gian: 18/02/2023 – 23:59 28/02/2023 23:59
Các nhân vật đều có chung chuỗi nhiệm vụ trọn đời
Trong thời gian sự kiện: 3 nhân vật thực hiện được nhiều quest nhất sẽ nhận giải

TH cùng đạt số quest: Ai thực hiện quest trước sẽ đứng trước

TOP
Giải thưởng
1 50 Ngọc Ước Nguyên + 50 Ngọc Tâm Linh – 1000 Exl Point
2 30 Ngọc Ước Nguyên + 30 Ngọc Tâm Linh – 700 Exl Point
3 30 Ngọc Ước Nguyên + 20 Ngọc Tâm Linh – 500 Exl Point
Đây là liên kết ngắn." data-width="100%" data-numposts="10">