Tin mới nhất

Tin tức

Chuỗi sự kiện đua top test MAYA – 14:00 14/2/2023

MÁY CHỦ MỚI MAYA

TƯỢNG ĐÀI MU ONLINE SEASON 2.0 CLASSIC SỐ 1 VIỆT NAM


.:: OPEN BETA : 18/02/2023 – 14:00 ::.

.:: ALPHA TEST : 14/02/2023 – 14:00 ::.

 

Thông tin máy chủ thử nghiệm
Reset – Master Zen Gcent Wcoin
5 Reset – 65.000 Point 2.000.000.000 5.000.000 5.000.000
Đua top RESET ALPHA TEST
 Sẽ xóa toàn bộ vật phẩm và nhân vật khi bước vào OPEN BETA
  Tài khoản thử nghiệm có thể dùng để chơi OPEN BETA
  65.000 Point + 2 tỷ zen
  3 Thành viên đạt có số reset cao nhất sẽ nhận thưởng
  Thời Gian: 14:00 14/02/2023 – 23:59 17/02/2023
  Quà sẽ trao vào 20/02/2023
TOP GIẢI THƯỞNG
Set cấp 2 tùy chọn chủng tộc – 30% zen + 7 + 300.000 Gcent
2 200.000 gcent
3 100.000 Gcent

Đua top Anh Tài Nâng Cấp

Hãy là nhân vật nâng cấp nhiều vật phẩm 13 nhất trong thời gian đua top

Vật phẩm yêu cầu: Là vật phẩm hoàn hảo + có luck – wing 1 và wing 2
Mỗi vật phẩm thành công 13 sẽ được tính 1 điểm tại BXH
Xem BXH tại trang tài khoản mục sự kiện
  Thời Gian: 14:00 14/02/2023 – 23:59 17/02/2023
  Quà sẽ trao vào 20/02/2023
TOP GIẢI THƯỞNG
1 Set cấp 2 tùy chọn chủng tộc – 30% zen + 7 + 300.000 Gcent
2
200.000 gcent
3 100.000 Gcent

Đua top Anh Tài Dung Luyện

Hãy là nhân vật dung luyện thành công nhiều vật phẩm nhất

Mỗi lượt dung luyện thành công sẽ được tính 1 điểm tại BXH
Xem BXH tại trang tài khoản mục sự kiện
  Thời Gian: 14:00 14/02/2023 – 23:59 17/02/2023
  Quà sẽ trao vào 20/02/2023
Hướng dẫn chi tiết về dung luyện: Dung luyện vật phẩm
TOP GIẢI THƯỞNG
1 Set cấp 2 tùy chọn chủng tộc – 30% zen + 7 + 300.000 Gcent
2 200.000 gcent
3 100.000 Gcent
Đây là liên kết ngắn." data-width="100%" data-numposts="10">