Tin mới nhất

Tin tức

Chuỗi sự kiện Phú Quý – Khuyến mãi tháng 2

Đua Top PHÚ QUÝ

 

💝 Từ 0h ngày 18/2/2023 đến 23h59 ngày 28/2/2023
💝 Top Phú Hộ sẽ lấy 3 nhân vật có số tiền nạp nhiều nhất
💝 Phần thưởng sẽ trao cho chủ tài khoản
💝 Điều kiện tối thiểu nhận giải: 20.000.0000 VND đối với Thiên Tướng là 50.000.000 VND

 

TOP
Giải thưởng THIÊN SỨ Giải thưởng LORENCIA Giải thưởng THIÊN TƯỚNG
1 1 Siêu wing 3 luck 3 option tự chọn
1 vũ khí socket 2 – luck – 2 option tự chọn
1 pet tuỳ chọn + 15
30 ngọc RUBY
30 BKHC
30 Ngọc Tỉ Lệ
1 Siêu wing 3 luck 3 option tự chọn
1 vũ khí socket 2 – luck – 2 option tự chọn
1 pet tuỳ chọn + 15
30 ngọc RUBY
30 BKHC
30 Ngọc Tỉ Lệ
1 Siêu wing 3 luck 2 option tự chọn
1 vũ khí socket 1 – luck – 2option tự chọn
1 pet tuỳ chọn + 15
30 ngọc RUBY
30 BKHC
30 Ngọc Tỉ Lệ
2 1 Siêu wing 3 luck 2 option tự chọn
1 vũ khí socket 2 – 2 option tự chọn
1 pet tuỳ chọn + 15
20 ngọc RUBY
20 BKHC
20 Ngọc Tỉ Lệ
1 Siêu wing 3 luck 2 option tự chọn
1 vũ khí socket 2 – luck – 2 option tự chọn
1 pet tuỳ chọn + 15
20 ngọc RUBY
20 BKHC
20 Ngọc Tỉ Lệ
1 Siêu wing 3 luck 1 option tự chọn
1 vũ khí socket 1 – luck – 1 option tự chọn
1 pet tuỳ chọn + 15
30 ngọc RUBY
30 BKHC
30 Ngọc Tỉ Lệ
3 1 Siêu wing 3 luck 1 option tự chọn
1 pet tuỳ chọn + 15
10 ngọc RUBY
10 BKHC
10 Ngọc Tỉ Lệ
1 Siêu wing 3 luck 1 option tự chọn
1 pet tuỳ chọn + 15
10 ngọc RUBY
10 BKHC
10 Ngọc Tỉ Lệ
1 Siêu wing 3 1 option tự chọn
1 pet tuỳ chọn + 15
30 ngọc RUBY
30 BKHC
30 Ngọc Tỉ Lệ

 

 


VUA TIÊU PHÍ VIP


 

🔥 Thời gian:

*** Lần 1: 0h ngày 4/2 đến 23:59 ngày 5/2

*** Lần 2: 0h ngày 11/2 đến 23:59 ngày 12/2

*** Lần 3: 0h ngày 18/2 đến 23:59 ngày 19/2

*** Lần 4: 0h ngày 25/2 đến 23:59 ngày 26/2

🔥 3 thành viên có số gcent tiêu phí tại MOS5S lớn nhất sẽ được nhận quà

 

TOP
Phần thưởng đạt tiêu phí trên 10.000.000 Gcent mỗi event Phần thưởng đạt tiêu phí trên 50.000.000 Gcent trong tháng Phần thưởng đạt tiêu phí trên 80.000.000 Gcent trong tháng
1 1 VKR 380 luck 2 option tuỳ chọn + 15 1 wing 3 luck 2 option tuỳ chọn 1 siêu wing 3 luck 1 option tuỳ chọn
2 1 VKR 380 luck 2 option tuỳ chọn + 13 1 wing 3 luck 1 option tuỳ chọn 1 siêu wing 3 1 option tuỳ chọn
3 1 VKR 380 luck 2 option tuỳ chọn + 11 1 wing 3 luck 1 siêu wing 3 luck

KHUYẾN MÃI NẠP THẺ


💝 Trong thời gian sự kiện khi nạp đạt các mốc sẽ nhận KM tương ứng
💝 Sự kiện vào ngày 18/2 đến 28/2

Nạp Thẻ
Khuyến Mại
2.000.000 15% < 20% cố định khi nạp qua ATM – tổng 35% >
5.000.0000 20% < 20% cố định khi nạp qua ATM – tổng 40% >
10.000.000 25% < 20% cố định khi nạp qua ATM – tổng 45% >
20.000.000 35% < 20% cố định khi nạp qua ATM – tổng 55% >
30.000.000 45% < 20% cố định khi nạp qua ATM – tổng 65% >
50.000.000 80% < 20% cố định khi nạp qua ATM – tổng 100% >
Đây là liên kết ngắn." data-width="100%" data-numposts="10">