Tin mới nhất

Tin tức

Chuỗi sự kiện tháng 10 – Noria

 

CHUỖI SỰ KIỆN THÁNG

 


Bang Hội Tích Luỹ GPOINT

 

💝 Thời Gian: 01/10/2022 – 31/10/2022 23:59
💝 Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event > Bang Hội
💝 Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hàng ngày
💝 Điểm cống hiến mỗi cá nhân sẽ được công bố khi kết top
💝 Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild
💝 Điều kiện tối thiểu 2000 GP

 

TOP
Giải thưởng
1 2 slot nâng cấp item lên 13
50 BKHC
50 ngọc tỉ lệ
300 ngọc ước nguyện
300 ngọc tâm linh
2 1 slot nâng cấp item lên 13
1 slot nâng cấp item lên 12
30 BKHC
30 ngọc tỉ lệ
150 ngọc ước nguyện
150 ngọc tâm linh
3 2 slot nâng cấp item lên 12
20 BKHC
20 ngọc tỉ lệ
100 ngọc ước nguyện
100 ngọc tâm linh

 

Đua Top PHÚ QUÝ

 

💝 Từ 0h ngày 01/10/2022 đến 23h59 ngày 16/10/2022
💝 Top Phú Hộ sẽ lấy 3 nhân vật có số tiền nạp nhiều nhất
💝 Cập nhập cuối cùng là 23:55 – Sau 23:55 số tiền nạp sẽ không tính vào top nạp
💝 Phần thưởng sẽ trao cho chủ tài khoản – đều kiện nhận giải tối thiểu là 20.000.000 Gcent

 

TOP
Giải thưởng
1 5 slot nâng cấp item lên 13

1 wing 3 – luck 2 option tự chọn
50 ngọc tỉ lệ
50 Đá hộ mệnh

2 3 slot nâng cấp item lên 13

1 wing 3 – 2 option
30 ngọc tỉ lệ
30 Đá hộ mệnh

3 2 slot nâng cấp item lên 13

1 wing 3
20 ngọc tỉ lệ
20 Đá hộ mệnh

Anh Hùng Diệt BOSS

 

💝 Từ 0h ngày 6/10/2022 đến 23h59 ngày 31/10/2022
💝 Xếp hạng theo Tổng Điểm Kill BOSS trên BXH

 

TOP
Giải thưởng
1 50 Ngọc Ước Nguyên + 50 Ngọc Tâm Linh – 5 ngọc dung luyện – 2 Lông vũ – 5 Đá hộ mệnh
2 30 Ngọc Ước Nguyên + 30 Ngọc Tâm Linh – 3 ngọc dung luyện – 1 Lông vũ
3 20 Ngọc Ước Nguyên + 20 Ngọc Tâm Linh – 1 ngọc dung luyện – 1 Lông vũ

 

💝 Bảng Điểm Kill Boss

 

Tên Boss Hình Ảnh Số Điểm Nhận Được
Golden Goblin 1
Golden Titan 2
Golden Dragon 3
Golden Lizard King 4
Golden Tantallos 5

 

Thợ Săn Thỏ Ngọc

 

 

💝 Từ 0h ngày 06/10/2022 đến 23h59 ngày 31/10/2022
💝 Sự kiện săn rồng con sẽ mở vào 21:10 server 8-9 hằng ngày tại Stadium
💝 Tiêu diệt 1 rồng sẽ nhận được một điểm tích lũy

 

TOP
Giải thưởng
1 50 Ngọc Ước Nguyên + 50 Ngọc Tâm Linh – 5 ngọc dung luyện – 2 Lông vũ – 5 Đá hộ mệnh
2 30 Ngọc Ước Nguyên + 30 Ngọc Tâm Linh – 3 ngọc dung luyện – 1 Lông vũ
3 20 Ngọc Ước Nguyên + 20 Ngọc Tâm Linh – 1 ngọc dung luyện – 1 Lông vũ

 

Anh Hùng Blood Castle

 

💝 Máy Chủ: 19-20
💝 Người có điểm tiêu diệt quái nhiều nhất mỗi chuyến BC VIP 7 sẽ nhận 1 điểm vào BXH đua top
💝 Từ 0h ngày 6/10/2022 đến 23h59 ngày 31/10/2022
💝 Khung giờ Blood VIP: 8:25 – 10:25 – 12:25 – 14:25 – 16:25 – 18: 25 – 20:30 – 22:25

 

TOP
Giải thưởng
1 50 Ngọc Ước Nguyên + 50 Ngọc Tâm Linh – 5 ngọc dung luyện – 2 Lông vũ – 5 Đá hộ mệnh
2 30 Ngọc Ước Nguyên + 30 Ngọc Tâm Linh – 3 ngọc dung luyện – 1 Lông vũ
3 20 Ngọc Ước Nguyên + 20 Ngọc Tâm Linh – 1 ngọc dung luyện – 1 Lông vũ

 

 

 


KHUYẾN MÃI NẠP THẺ THÁNG 9


 

Mốc nạp Khuyến Mãi Mặc Định Khuyến Mãi Trong Tháng Tổng số Gcent nhận được
30.000.000 20% qua ATM/momo 40% KM 48.000.000 Gcent
50.000.000 20% qua ATM/momo 80% KM 100.000.000 Gcent

 

 

Đây là liên kết ngắn." data-width="100%" data-numposts="10">