Tin mới nhất

Tin tức

Dung luyện VŨ KHÍ RỒNG – SỨC MẠNH KHAI PHÁ

 

DUNG LUYỆN ITEM – Tính năng độc quyền MU Hà Nội Xưa

 

Với những hướng đi mới, sự phát triển mới, BQT MU Hà Nội Xưa ra mắt tính năng dung luyện item để nâng cấp vũ khí, vật phẩm lên những tầm cao mới. Với tính năng này, hứa hẹn sẽ nâng tầm giá trị các vật phẩm vì chỉ có thể tạo ra bằng cách dung luyện vật phẩm đó.

 

Tính năng được áp dụng tại máy chủ NORIA

 

💥 Thông tin DUNG LUYỆN: 

 

🎯 NPC: Dung Luyện Item

🎯 Bản đồ: Noria – SUB 1

🎯 Tọa độ: 178 102

 

💥 Bảng thông tin dung luyện: 

 

 

💥 Nguyên liệu: 

 

🎯 1 item chính: Item tạo thành sẽ có tính năng của item chính – YÊU CẦU CÓ DÒNG MAY MẮN + dòng tính năng <đập life> – Tuỳ vào loại item nâng cấp sẽ yêu cầu cấp độ vật phẩm khác nhau và tỉ lệ khác nhau

🎯 cụm 10 đá tinh luyện cấp cao

🎯 ngọc dung luyện
🎯 1 BKHC

🎯 300 triệu zen

 

 

Rank 1 Item chính yêu cầu cấp đồ từ 9
Rank 2 Item chính yêu cầu cấp đồ từ 11
Rank 3 Item chính yêu cầu cấp đồ từ 13
Rank 4 Item chính yêu cầu cấp đồ từ 13
Rank 5 – 380 Item chính yêu cầu cấp đồ từ 15
Vật phẩm socket 1 Item chính yêu cầu cấp đồ từ 15
Vật phẩm socket 2 Item chính yêu cầu cấp đồ từ 15

 

💥 Hợp thành:

 

 

Loại nâng cấp Cấp độ thấp nhất nhận dung luyện Tỉ lệ
Rank 4 – lên VKR 13 Item + 13: 10%
Item + 14: 20%
Item + 15: 30%

 

 

Nếu thành công:

 

🎯 Item chính tạo thành sẽ lên 1 cấp độ đồ, level vật phẩm sẽ về lùi về 0

🎯 Dòng gia cường sẽ mất khi dung luyện < dòng vàng >

🎯 Lưu ý: Dọn dẹp trống thùng đồ yêu cầu, item nguyên liệu sẽ bị mất

 

Nếu thất bại: 

 

🎯 Item chính giữ nguyên 

🎯 Toàn bộ nguyên liệu sẽ mất 

 

💥 Phân cấp vật phẩm để  dung luyện vật phẩm

Rank 1 Drop ngay sau open – tại cái sự kiện và box kundun
Rank 2 Mở dung luyện khi OPEN
Rank 3 Mở dung luyện 1 tháng sau OPEN
Rank 4 Mở dung luyện 2.5 tháng sau OPEN
Vật phẩm 380 Mở dung luyện 5 tháng sau OPEN
Vật phẩm socket 1 Mở dung luyện 8 tháng sau OPEN
Vật phẩm socket 2 Mở dung luyện 1 năm sau OPEN

 

💥 Phân cấp VŨ KHÍ theo chủng tộc

 

 

Cấp độ vật phẩm/ Chủng tộc DK EF MG DW DL RF SUM GL
NGUYÊN LIỆU Vuốt Quỷ Cung Thần Ưng Hoả Tinh Kiếm Gậy Mãng Xà QT Băng Giá NĐ Quyền Lực Gậy Hồng Ngọc Thương Quỷ Dã
Vật phẩm Rồng Kiếm Rồng Nỏ Rồng Kiếm Rồng Gậy Rồng QT Thiên Tử Vuốt Rồng Gậy Thiên Nữ Thương Hỏa Long

 

 

Đây là liên kết ngắn." data-width="100%" data-numposts="10">