Tin mới nhất

Tin tức

Nâng cấp thêm dòng hoàn hảo cho vật phẩm – Season 2

 

Trải qua nhiều máy chủ, đúc kết những kinh nghiệm và thay đổi theo hướng phát triển server bền vững hơn, BQT nâng cấp tính năng xoay 3 option và triển khai sớm hơn các máy chủ để anh em nâng tầm trải nghiệm


 Giới thiệu về Ngọc Ép Item EXL


🎯 MU Hà Nội Xưa chỉ rớt Items 1 dòng thuộc tính từ hộp box Kundun và Bosss

🎯 Làm thế nào để kiếm ngọc: Từ MOSS, EVENT INGAME, SỰ KIỆN ĐUA TOP THÁNG, DUNG LUYỆN

Tên Item Tính Năng Ghi chú Hình Ảnh
Ngọc Ép Item EXL Tăng thêm Option cho đồ Exl
  • Chỉ sử dụng cho Item Excellent
  • Option tạo ra ngẫu nhiên tất cả các dòng tính năng <lưu ý 2 option trên 1 item không trùng nhau>
  • Thất bại mất luôn Items ! có thể dùng BKHC để giữ item khi xoay
  • Không thể sử dụng cho ring, pen, wing
  • Điều kiện Item phải + 13

Tạo ngọc 2 tính năng từ Dung Luyện


Công thức dung luyện Nguyên liệu Tỉ lệ thành công
Công Thức 1 1 DTLCC
1 Đá Nguyên Thuỷ
1 ngọc sáng tạo
1 BKHC
50 triệu zen
50% – Sau 30 ngày nguyên liệu sẽ thay đổi 1 lần
Công Thức 2 1 ngọc sáng tạo
1 DTLCC
1 ngọc sinh mệnh
1 BKHC
50 triệu zen
50% – Sau 30 ngày nguyên liệu sẽ thay đổi 1 lần

 Cường hoá vật phẩm – Nâng cấp option


🎯 Sử dụng máy chaos tại Noria sub 1

🎯 Hiện chưa sử dụng được cho wing – khiên – ring pen

🎯 Áp dụng với đồ 13 trở lên

🎯 Sử dụng Bùa Kết Hợp Chaos để giữ nguyên vậy phẩm chính

🎯 Sử dụng Bùa Kết Hợp Chaos sẽ không tụt cấp vật phẩm khi thất bại

🎯 Không sử dụng Bùa Kết Hợp Chaos sẽ mất item khi thất baị

🎯 Các option sẽ tạo thành ngẫu nhiên khi quay thành công

Lần tạo thêm option Nguyên liệu 1 Nguyên liệu 2 Nguyên Liệu 3 ZEN Tỉ lệ thành công
Nâng thêm 2 option 1 ngọc Ngọc Ép Item EXL 1 Chaos 5 ngọc sáng tạo 50 triệu zen 50%
Nâng thêm 3 option 1 ngọc Ngọc Ép Item EXL 1 Chaos 5 ngọc sáng tạo 200 triệu zen 40%
Nâng thêm 4 option 1 ngọc Ngọc Ép Item EXL 1 Chaos 5 ngọc sáng tạo 500 triệu zen 30%
Nâng thêm 5, 6 option 1 ngọc Ngọc Ép Item EXL 1 Chaos 5 ngọc sáng tạo 1 tỷ zen 20%
Đây là liên kết ngắn." data-width="100%" data-numposts="10">