Tin mới nhất

Tin tức

TÍNH NĂNG MỚI: CƯỜNG HOÁ RING – PENDANT

Để gia tăng sức mạnh và sức chống đỡ của nhân vật, BQT MU Hà Nội Xưa ra mắt hệ thống cường hoá RING – PEN. Tính năng được áp dụng từ những nguyên liệu rất cơ bản và dễ săn bắn, cùng tìm hiểu và nâng cấp nhé

Tổng hợp các loại PEN RING tại MU Online

TÍNH NĂNG: 

🎯 Nâng cấp pen – ring lên tối đa 13 cấp

🎯 Khi sử dụng đủ bộ 1 pen – 2 ring cùng cấp độ sẽ kích hoạt tính năng mới

🎯 Các cấp kích hoạt tính năng sẽ là: 3 5 7 9 11 13
🎯 Tính năng sẽ tách biệt, không ảnh hưởng đến tính năng chính của ring pen

 

Cấp độ bộ Pen – Ring < 1 pen và 2 ring > Tính năng 
3 Tăng HP 2000
5 Tăng HP 3000
Giảm sát thương 2%
7 Tăng HP 4000
Tăng phòng thủ 50
Giảm sát thương 3%
9 Tăng HP 8000
Tăng phòng thủ 100
Giảm sát thương 4%
11 Tăng HP 13000
Tăng phòng thủ 150
Giảm sát thương 6%
13 Tăng HP 20000
Tăng phòng thủ 200
Giảm sát thương 8%
NGUYÊN LIỆU NÂNG CẤP

 

Cấp độ Nguyên Liệu Hình Ảnh Tỉ lệ Tính năng nhận
1 đến 6 Ngọc Ước Nguyện  60%
Như đập item thường
Thất bại sẽ về 0
Drop Train
Event Ingame
MOSS
7 đến 9 Ngọc Tâm Linh 50%
Như đập item thường
Thất bại sẽ về 0
Drop Train
Event Ingame
MOSS
10 đến 13 Ngọc Ruby 25%
Thất bại sẽ giữ nguyên cấp
Thương Nhân Moss
Quà các Event có thông báo
Đây là liên kết ngắn." data-width="100%" data-numposts="10">