Tin mới nhất

Tin tức

Tổng kết chuỗi sự kiện tháng 10 – Noria

Anh Hùng Diệt BOSS

 

💝 Từ 0h ngày 6/10/2022 đến 23h59 ngày 31/10/2022
💝 Xếp hạng theo Tổng Điểm Kill BOSS trên BXH

 

TOP
Giải thưởng
HitAndRun 50 Ngọc Ước Nguyên + 50 Ngọc Tâm Linh – 5 ngọc dung luyện – 2 Lông vũ – 5 Đá hộ mệnh
RuouNgot 30 Ngọc Ước Nguyên + 30 Ngọc Tâm Linh – 3 ngọc dung luyện – 1 Lông vũ
MaTon 20 Ngọc Ước Nguyên + 20 Ngọc Tâm Linh – 1 ngọc dung luyện – 1 Lông vũ

 

💝 Bảng Điểm Kill Boss

 

Tên Boss Hình Ảnh Số Điểm Nhận Được
Golden Goblin 1
Golden Titan 2
Golden Dragon 3
Golden Lizard King 4
Golden Tantallos 5

 

Thợ Săn Thỏ Ngọc

 

 

💝 Từ 0h ngày 06/10/2022 đến 23h59 ngày 31/10/2022
💝 Sự kiện săn rồng con sẽ mở vào 21:10 server 8-9 hằng ngày tại Stadium
💝 Tiêu diệt 1 rồng sẽ nhận được một điểm tích lũy

 

TOP
Giải thưởng
1ChemNatSo 50 Ngọc Ước Nguyên + 50 Ngọc Tâm Linh – 5 ngọc dung luyện – 2 Lông vũ – 5 Đá hộ mệnh
MaTon 30 Ngọc Ước Nguyên + 30 Ngọc Tâm Linh – 3 ngọc dung luyện – 1 Lông vũ
KhongCoTen 20 Ngọc Ước Nguyên + 20 Ngọc Tâm Linh – 1 ngọc dung luyện – 1 Lông vũ

 

Anh Hùng Blood Castle

 

💝 Máy Chủ: 19-20
💝 Người có điểm tiêu diệt quái nhiều nhất mỗi chuyến BC VIP 7 sẽ nhận 1 điểm vào BXH đua top
💝 Từ 0h ngày 6/10/2022 đến 23h59 ngày 31/10/2022
💝 Khung giờ Blood VIP: 8:25 – 10:25 – 12:25 – 14:25 – 16:25 – 18: 25 – 20:30 – 22:25

 

TOP
Giải thưởng
1ChemNatSo 50 Ngọc Ước Nguyên + 50 Ngọc Tâm Linh – 5 ngọc dung luyện – 2 Lông vũ – 5 Đá hộ mệnh
Sasuke 30 Ngọc Ước Nguyên + 30 Ngọc Tâm Linh – 3 ngọc dung luyện – 1 Lông vũ
1XichVoMom 20 Ngọc Ước Nguyên + 20 Ngọc Tâm Linh – 1 ngọc dung luyện – 1 Lông vũ

 

 

Đây là liên kết ngắn." data-width="100%" data-numposts="10">