Tin mới nhất

Tin tức

Tổng kết chuỗi sự kiện tháng 2 season 6

 


THIÊN TƯỚNGBang Hội Tích Luỹ GPOINT


 

💝 Thời Gian: 1/2/2023 – 28/2/2023 23:59
💝 Top Bang Hội sẽ lấy 3 bang hội có số điểm cao nhất trong phần Event > Bang Hội
💝 Điểm bang hội hay còn gọi là GP sẽ nằm trong nhiệm vụ hàng ngày
💝 Điểm cống hiến mỗi cá nhân sẽ được công bố khi kết top
💝 Phần thưởng sẽ trao cho chủ Guild
💝 Điều kiện tối thiểu 2000 GP

 

TOP Giải thưởng
hihihi 1 wing 3 luck – 2 option tự chọn

3 slot nâng cấp 1 option vào item < tối đa 2 option – áp dụng vk – set item – wing – ring pen >
200 Ngọc Ước Nguyện – 200 Ngọc Tâm Linh
50 BKHC
50 ngọc tỉ lệ
100 Đá Tạo Hóa

meomeo 1 wing 3 – luck – 1 option tự chọn

2 slot nâng cấp 1 option vào item < tối đa 2 option – áp dụng vk – set item – wing – ring pen >
150 Ngọc Ước Nguyện – 150 Ngọc Tâm Linh
40 BKHC
40 ngọc tỉ lệ
30 Đá Tạo Hóa

CR7CLUB 1 wing 3 luck
1 slot nâng cấp 1 option vào item < tối đa 2 option – áp dụng vk – set item – wing – ring pen >
100 Ngọc Ước Nguyện – 100 Ngọc Tâm Linh
30 ngọc tỉ lệ
30 BKHC
30 Đá Tạo Hóa

 


Anh Hùng Diệt BOSS


 

💝 Từ 0h ngày 06/2/2023 đến 23h59 ngày 28/2/2023
💝 Xếp hạng theo Tổng Điểm Kill BOSS trên BXH

 

TOP Giải thưởng
RichHeart 60 Ngọc Ước Nguyện – 60 Ngọc Tâm Linh – Thú nuôi VIP 4 dòng < loại có thể nâng cấp lên 13 > – 1 lông vũ hoặc HHHT
OngNoi 20 Ngọc Ước Nguyện – 20 Ngọc Tâm Linh – 5 vé CN
ChiChii 10 Ngọc Ước Nguyện – 10 Ngọc Tâm Linh – 3 vé CN

Bảng điểm BOSS Loại BOSS
1  Golden Rabbit – Golden Dark Knight – Golden Goblin
2 Golden Titan – Golden Devil
3 Golden Crust
4 Golden Lizard King
5 Great Golden Dragon – Golden Iron Knight

 


Thợ Săn Thỏ Ngọc


 

💝 Từ 0h ngày 06/2/2023 đến 23h59 ngày 28/2/2023
💝 Thỏ ngọc : 21:10 hằng ngày sẽ xuất hiện vào máy chủ Event
💝 Tiêu diệt thỏ ngọc sẽ nhận được 1 điểm tích lũy
💝 Kết thúc sự kiện sẽ chọn ra 3 anh hùng có điểm tích lũy cao nhất

 

TOP Giải thưởng
Coolb00y 60 Ngọc Ước Nguyện – 60 Ngọc Tâm Linh – Thú nuôi VIP 4 dòng < loại có thể nâng cấp lên 13 > – 1 lông vũ hoặc HHHT
dugau111 20 Ngọc Ước Nguyện – 20 Ngọc Tâm Linh – 5 vé CN
KhangDJ 10 Ngọc Ước Nguyện – 10 Ngọc Tâm Linh – 3 vé CN


Thợ Săn Lồng Đèn Ma Quái


 

💝 Từ 0h ngày 06/2/2023 đến 23h59 ngày 28/2/2023
💝 Summer Event : 20:00 hằng ngày sẽ xuất hiện vào máy chủ Event
💝 Tiêu diệt lồng đèn ma quái sẽ nhận được 1 điểm tích lũy
💝 Kết thúc sự kiện sẽ chọn ra 3 anh hùng có điểm tích lũy cao nhất

 

TOP Giải thưởng
KeBuiDoi 60 Ngọc Ước Nguyện – 60 Ngọc Tâm Linh – Thú nuôi VIP 4 dòng < loại có thể nâng cấp lên 13 > – 1 lông vũ hoặc HHHT
KoKipKs 20 Ngọc Ước Nguyện – 20 Ngọc Tâm Linh – 5 vé CN
CooB0o0y 10 Ngọc Ước Nguyện – 10 Ngọc Tâm Linh – 3 vé CN


Anh Hùng Blood Castle


💝 Máy Chủ: 20
💝 Giết một quái quật tại Blood 8 server 19-20 sẽ nhận được 1 điểm trên BXH
💝 Từ 0h ngày 06/2/2023 đến 23h59 ngày 28/2/2023
💝 Khung giờ Blood VIP:8:25 10:25 12:25 14:25 16:25 18: 25 20:25 22:25

 

TOP Giải thưởng
TuanDeath 60 Ngọc Ước Nguyện – 60 Ngọc Tâm Linh – Thú nuôi VIP 4 dòng < loại có thể nâng cấp lên 13 > – 1 lông vũ hoặc HHHT
QuenEmDiA 20 Ngọc Ước Nguyện – 20 Ngọc Tâm Linh – 5 vé CN
Smx90Fly0 10 Ngọc Ước Nguyện – 10 Ngọc Tâm Linh – 3 vé CN

 


LORENCIA – THIÊN SỨAnh Hùng Diệt BOSS


 

💝 Từ 0h ngày 06/2/2023 đến 23h59 ngày 28/2/2023
💝 Xếp hạng theo Tổng Điểm Kill BOSS trên BXH

 

TOP
Giải thưởng
HoangLam1 Zilp  VK Socket 1  – luck – 1 option – 5 sk chưa khảm < quà TS> – 1 VK Socket 2  – luck – 1 option – 5 sk chưa khảm <Lorencia>
50 Ngọc Ước Nguyện – 50 Ngọc Tâm Linh
ThaoUyen SuperGod 30 Ngọc Ước Nguyện – 30 Ngọc Tâm Linh
wwwwvwwww tieununu 20 Ngọc Ước Nguyện – 20 Ngọc Tâm Linh

 

Bảng điểm BOSS
Loại BOSS
1  Golden Rabbit – Golden Dark Knight – Golden Goblin
2 Golden Titan – Golden Devil
3 Golden Crust
4 Golden Lizard King
5 Great Golden Dragon – Golden Iron Knight

 

 


Anh Hùng Blood Castle


 

💝 Máy Chủ: 20
💝 Giết một quái quật tại Blood 8 server 20 sẽ nhận được 1 điểm trên BXH
💝 Từ 0h ngày 06/2/2023 đến 23h59 ngày 28/2/2023
💝 Khung giờ Blood VIP: 10:25 12:25 14:25 16:25 18: 25 22:25

 

 

TOP
Giải thưởng
NguyenCuc DoNat 1 VK Socket 1  – luck – 1 option – 5 sk chưa khảm < quà TS> – 1 VK Socket 2  – luck – 1 option – 5 sk chưa khảm <Lorencia>
50 Ngọc Ước Nguyện – 50 Ngọc Tâm Linh
IThienSuI Caphe 30 Ngọc Ước Nguyện – 30 Ngọc Tâm Linh
zzKuByzz truc0

Thợ Săn Thỏ Ngọc


 

💝 Máy Chủ: 20
💝 Giết một quái quật tại sự kiện thỏ ngọc server 20 sẽ nhận được 1 điểm trên BXH
💝 Từ 0h ngày 06/2/2023 đến 23h59 ngày 28/2/2023
💝 Khung giờ Blood VIP: 10:25 12:25 14:25 16:25 18: 25 22:25

 

 

TOP
Giải thưởng
zzKuByzz Lily 1 VK Socket 1  – luck – 1 option – 5 sk chưa khảm < quà TS> – 1 VK Socket 2  – luck – 1 option – 5 sk chưa khảm <Lorencia>50 Ngọc Ước Nguyện – 50 Ngọc Tâm Linh
NguyenCuc truc0 30 Ngọc Ước Nguyện – 30 Ngọc Tâm Linh
Bo1hien4a TaiXiu 20 Ngọc Ước Nguyện – 20 Ngọc Tâm Linh
Đây là liên kết ngắn." data-width="100%" data-numposts="10">